Patron naszej szkoły

Zdjęcie Jana Pawła II

Janie Pawle II...

Jeśli społeczność szkolna przyjmuje imię, obiera patrona, to się zobowiązuje do wierności i lojalności wobec niego, wobec głoszonych przez niego idei. Naszym patronem jest Święty Jan Paweł II - polski papież, który woła do nas słowami: "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi".

Jedną z prób "otwierania drzwi" naszego życia Bogu jest wspólna modlitwa, która gromadzi wszystkich. Taką możliwość duchowego "bycia razem" daje Droga Krzyżowa.

Zespół Patrona naszej szkoły jest od 2000 r., czyli od początku nowego tysiąclecia, organizatorem corocznej Drogi Krzyżowej na Osiedlu Wysoki Stoczek w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Rozmodloną bożą rodzinę: dzieci, młodzież, dorosłych, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, mieszkańców osiedla a także zapraszane wspólnoty SP nr 24 i Gimnazjum nr 19 prowadzi krzyż i sztandar naszej szkoły. Idąc ulicami rozważamy kolejne stacje męki Zbawiciela i zatrzymujemy się między blokami, placami zabaw, trawnikami, sklepami, bo przecież Jezus żyje i jest zawsze obecny tam, gdzie są dzieci Jego Kościoła. Ostatnim etapem szukania śladów Chrystusa w naszej codzienności jest Msza Św. odprawiana w Nowym Kościele na Wysokim Stoczku. W taki oto sposób odpowiadamy na przypomnianą przez Jana Pawła II prawdę, że ,,Bóg jest miłością”.

Innym rodzajem odpowiedzi na papieskie nauczanie stał się zorganizowany w 2003 r. ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół imienia Jana Pawła II pod hasłem: "Bóg bogaty w Miłosierdzie". Jak trafnie wyrazić tę Bożą prawdę? Takie pytanie stawiali sobie młodzi twórcy z wielu stron naszego kraju, którzy nadesłali swoje prace. Stawali oni wobec wyzwania i bardzo pięknie, zdaniem komisji konkursowej, mu sprostali. Nadeszło wiele prac świadczących o ogromnym "pięknie duchowym" dzieci i młodzieży. Wyrażali oni Boże Miłosierdzie w sposób prosty, jednocześnie osobisty i bardzo głęboki. Często padały słowa: "to wydarzyło się naprawdę…”, bo dla młodych twórców Boże Miłosierdzie jest stale obecne w cudzie naszego życia.

A jaką odpowiedź daję Ojcu Świętemu, który w czasie ubiegłorocznej pielgrzymki ukazywał mi "Boga bogatego w Miłosierdzie"?

"O niepojęte i niezgłębione

Miłosierdzie Boże,

Kto Cię godnie uwielbić

i wysławić może,

Największy przymiocie Boga

Wszechmocnego,

Tyś słodka nadzieja

dla człowieka grzesznego".

Tymi słowami, bardzo szczerze i z prostotą św. Faustyna, polska zakonnica nazwała  w ,"Dzienniczku" wielką tajemnicę Boga. "Miłosierdzie Boże", "Jezu, ufam tobie!"- tak często powtarzam te słowa. Powtarzam, ale czy rozumiem. Czy chociaż próbuję, czy staram się pojąć tę prawdę o naszym Stwórcy? Wydaje się to proste a jednocześnie takie trudne. Miłosierdzie- co dla mnie znaczy to słowo?

W moim zawodzie słowem posługuję się na co dzień. Wypowiadam tysiące słów i staram się je rozumieć. Chcę także, aby rozumiały słowa dzieci, które Bóg postawił na mojej życiowej drodze.

Jak wyjaśnić słowo "miłosierdzie"? Słownik podpowie, że to dobroć, litość, współczucie, ale to za mało. Tyle może wystarczyć na określenie ludzkiego miłosierdzia. Ale jak określić Miłosierdzie Boże, które jest tak wielkie jak sam Pan Bóg i tak samo nieodgadnione i niepojęte jak sam Stwórca. Panie, chcę Cię poznać!

Boże, mój Panie muszę Ci zaufać. Jesteś każdym moim oddechem, każdą kroplą mojej krwi, moim dniem i nocą, radością i smutkiem, pracą i odpoczynkiem. Prowadzisz mnie za rękę od chwili poczęcia, a więc jesteś dla mnie Wszystkim. Skoro poznaję Cię za pomocą zmysłów, skoro czuję Twoją stałą obecność, dlaczego się niepokoję, dlaczego ogarniają mnie lęki. Przecież powtarzam w Koronce zawołanie: "Jezu, ufam Tobie!". Mówię do Ciebie Panie słowa, ale gdzie jest wtedy moje serce. Czy moja dusza też błaga Cię o Miłosierdzie i woła: "ufam Tobie"? Ty Panie wiesz wszystko. Wiesz, że często błądzę, a więc nie ufam. Ty Panie wiesz, że zaufać to zapaść się w Twoje Miłosierdzie. A więc proszę, otwórz Swoje kochające ramiona i pozwól mi skoczyć w przepaść Niezgłębionego Miłosierdzia.

Janie Pawle II, patronie mojej szkoły, a więc patronie mojej pracy, mojego nauczycielskiego wysiłku, dziękuję Ci za Twoje nauczanie i przykład Twojego życia. Dziękuję Ci za dodawanie mi odwagi, żeby wytrwać przy Bogu do końca, dziękuję za Twoje pielgrzymowanie, za ukazywanie Boga bogatego w Miłosierdzie.

Panu naszemu, którego Miłosierdzie jest niewyczerpane dziękujemy za 25-lecie posługi piotrowej Jana Pawła II, za dobro, jakim papież obdarza świat, ojczyznę i naszą szkolną społeczność, która nosi Jego imię.

Maria Wąsowicz

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony