Świetlica

 Agnieszka Ostaszewska - koordynator świetlicy - odpowiedzialna jest za organizację pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy, bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci, racjonalną gospodarkę żywieniową oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji świetlicy.
Charakter pracy w świetlicy, jej specyfika dają szansę rozwijania intensywnego wychowania opiekuńczego, a także poznania indywidualnych cech uczniów w sytuacjach nielekcyjnych.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 - 16.30.

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony