Rekrutacja do świetlicy

Zapisy do świetlicy szkolnej będą możliwe dopiero po zakończeniu rekrutacji do klas I i wywieszeniu listy dzieci przyjętych do szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony