Harmonogram spożywania obiadów dla klas I-III i IV-VIII

KLASY I - III

 

11.00

11.45

12.00

12.45

13.00

PONIEDZIAŁEK

1d, 2e, 2b,

3c (I półrocze)

3e i 3f  (I półrocze)

 

1a, 1e

3b, 3c, 3e  i 3f (II półrocze)

3a, 3d, 1c, 2a,

3b (II półrocze)

1b, 2c, 2d, 2f

WTOREK

1e, 3a, 3f

1b, 1d, 2b, 2e, 3e

 2d, 3d

1a, 2a, 3b, 3c

1c, 2c, 2f

ŚRODA

2a, 2c, 2f, 3b, 3c

3d

1b, 1c, 1d

1e, 2b, 2d, 3e

1a, 2e, 3a, 3f

CZWARTEK

1b, 1c, 2a, 3c

            3a, 3d

2c, 2e, 2f

1d, 2b, 3b, 3f

1a, 1e, 2d, 3e

PIĄTEK

1e, 2b, 2d, 3f

1a, 2e, 2f, 3b, 3d

2a, 2c, 3c, 3e

1b, 1c, 1d, 3a

 

KLASY IV - VIII 

 

11.20

12.25

13.25

PONIEDZIAŁEK

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c

8a, 8b

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f

7d,7e, 7f

8d,8e,

 

WTOREK

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7d, 7e, 7f

8d, 8e

4a, 4b, 4c, 4d, 4e,  4f

7a, 7b, 7c,

8a, 8b

 

ŚRODA

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f,

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c

8a, 8b

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f

7d, 7e, 7f

8d,8e

 

CZWARTEK

5a,

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f

7d, 7e, 7f

8d, 8e

5b, 5c, 5d, 5e, 5f

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c

8a, 8b

 

PIĄTEK

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f

8a, 8b, 8d, 8e

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony