Grafik pracy strażników szkolnych/opiekunów dzieci w SP45

Przejście dla pieszych / godziny pracy:

* skrzyżowanie ul. Swobodnej i Dworskiej
godziny pracy: czasowo przejście nie będzie chronione.


* skrzyżowanie ul. Swobodnej i Łagodnej (przejście od strony ul. Konstytucji 3 Maja)
godziny pracy: 7.30-9.40; 10.20-12.50; 13.30-14.30.


* skrzyżowanie ul. Swobodnej i Łagodnej (na wysokości Przychodni Rejonowej)
godziny pracy: 7.30-9.40; 10.20-12.50; 13.30-15.30.


Przerwy – pobyt w szkole: 9.45-10.15; 12.55-13.25.

Dyrektor SP45
Piotr Górski

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony