Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W przypadku zmiany konta bankowego proszę o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do księgowości szkoły. Sprawa dotyczy pracowników obecnie zatrudnionych oraz emerytów.

Oświadczenia i wnioski:

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony