Tygodniowy plan zajęć w klasach I-III w roku szkolny 2022/2023

 

 

2

3

4

5

6

7

8

102

103

2 F

3 D

2 A

2 B

1 A

1 E

2 D

2 E

1 B

1 C

3 E

1 F

3 B

3 F

3 A

3 C

2 C

 1 D

WNOROWSKA

CUTTER-              -OSTROWSKA   JUCHNOWSKA   

BOROWIK            PIĘTKA              

KRĘTOWSKA ZDZITOWIECKA   

KOZACKA SINDERA                        

KUKIEŁKA

GORBACZ

TWARDZIK

SOKOŁOWSKA ADAMIAK 

IWANICKA-           -KRAJEWSKA  RAKOWSKA

KONICKA

MICHAŁOWSKA

PERKOWSKA WANCZEWSKA 

CHLABICZ

MIERZEJEWSKA TECHMAŃSKA

ZDANUCZYK SŁOWIKOWSKA

KERSNOWSKA SNARSKA

FUCHLER OKUŁOWICZ

PONIEDZIAŁEK

1.

2.

3.

4.

 

 

s. 0013

4. r RZE

5.

6.

7.

8.

9. a SZL

1.

2.

3.

4.

5. i 101

 

 

 

 

5. r WIĘ

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. a DAK

 

 

 

 

5.

6.

7.

8. kr

9.

1.

2.

3.

4. a ROG

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

 

4. r BIE

5. a ROS

6.

7.

8.

1. a ROS

2.

3.

4.

5. zr

 

 

 

 

5. a DAK

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4. kr

5. r BIE

s. 02

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. a SZL

 

 

 

4. i 101

5.

6.

7.

8. r RZE

1.

2.

3.

4. a WAS

 

 

 

 

5. a ROG

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4. a ROS

WTOREK

 

1.

2.

3.

4. a SZL

 

BASEN

s. 0013

4. r RZE

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. a ROG

1.

2.

3. r BIE

4. r BIE

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5. i 101

 

 

 

 

5. r SZL

6.

7.

8.

9.

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. r BIE

1.

2.

3. r WIĘ

4. r WIĘ

 

 

 

BASEN

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3. r SAM

4. r SAM

1.

2.

3.

4.

BASEN

 

 

 

BASEN

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4.

5. zr

BASEN

 

 

BASEN

4. zr

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5. zr

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. r WIĘ

ŚRODA

 

s. 0014

3. r WAL

4. r WAL

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4. a SZL

1. r WAL

2. r WAL

3.

4.

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

5. a DAK

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. a PTA

5. r WIĘ

1.

2.

3. r WIĘ

4. r WIĘ

 

s. 0013

3. r RZE

4. r RZE

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4. a ROS

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4.

5. zr

 

 

 

4. zr

5. a ROS

6.

7.

8.

 

 

 

 

5. a SZL

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3. r BIE

4. r BIE

1.

2.

3.

4. a DAK

 

 

 

4. i 101

5.

6.

7.

8. a WAS

 

 

 

 

5.

6.

7.

8. a ROG

1. r WIĘ

2.

3.

4.

5. zr

CZWARTEK

 

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. kr

 

 

s. 104

4. a ROG

5.

6.

7.

8.

1. a ROG

2.

3.

4.

5. zr

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9.

1. a PTA

2.

3.

4.

 

 

 

 

5. a ROG

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4. a SZL

1.

2.

3.

4.

 

 

 

4. zr

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3. r SAM

4. r SAM

 

 

 

 

5. a ROS

6.

7.

8.

9. kr

 

 

 

 

5. a SZL

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5. zr

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

5. r RZE

6.

7.

8.

9. kr

 

 

 

 

5.

6.

7.

8. r WIĘ

9. r WIĘ

1.

2.

3.

4.

PIĄTEK

 

1. a SZL

2.

3.

4.

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. r RZE

1.

2.

3.

4. a ROG

 

 

s. 0013

4. r WIĘ

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5. zr

 

 

 

 

5. r WIĘ

6.

7.

8.

9. i 101

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. kr

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. a ROS

1.

2.

3.

4. a DAK

 

 

3. zr

4. i 101

5.

6.

7.

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. r BIE

1.

2.

3.

4. a SZL

 

 

s. 0014

4. r RZE

5. a DAK

6.

7.

8. kr

1.

2.

3.

4.

5. r RZE

s. 0013

1.

2.

3.

4. kr

 

 

 

 

5. a ROS

6.

7.

8.

9.

 

Uwaga:

Zgodnie z ustaleniami UM, każda klasa 3 będzie uczęszczać na pływalnię MOS tylko przez jeden semestr II półrocza we wtorki:

A, B – 11:15-12:00

D, E – 12:00-12:45

C, F – 12:45-13:30

 

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW:

a – jęz. angielski, b – zajęcia na basenie, i – edukacja informatyczna, kr – zajęcia kreatywne, r – religia, zr – zajęcia ruchowe;

język angielski: DAK – Dakowicz Mirosława, PTA – Ptaszyńska Bożena, ROG – Rogowska Sylwia, ROS – Roszkowska-Szyszko Marta, SZL – Szlendak Katarzyna, WAS – Wasiluk Mariola;

religa: BIE – Bielonko Ewa, MUS – Musiuk Anna, RZE – Rzepnicka Teresa, SAM – Samul Agnieszka, WAL – Walendziuk Agnieszka, WIĘ – Więckowska Agnieszka

JĘZYK ANGIELSKI:

1 A – Dakowicz                             2 A – Rogowska         3 A – Dakowicz

1 B – Roszkowska-Szyszko                  2 B – Rogowska         3 B – Szlendak

1 C – Roszkowska-Szyszko                  2 C – Rogowska         3 C –          Wasiluk

1 D – Roszkowska-Szyszko                  2 D – Rogowska         3 D –          Szlendak

1 E – Ptaszyńska                          2 E – Szlendak          3 E – Dakowicz

1 F – Roszkowska-Szyszko                   2 F – Szlendak            3 F – Szlendak

RELIGIA:

1 A – Bielonko             2 A – Walendziuk        3 A – Rzepnicka

1 B – Bielonko             2 B – Więckowska      3 B – Bielonko

1 C –          Więckowska       2 C –          Więckowska       3 C – Rzepnicka        

1 D – Więckowska      2 D – Więckowska       3 D – Rzepnicka       

1 E – Więckowska       2 E – Rzepnicka                    3 E – Samul

1 F – Samul                 2 F – Walendziuk        3 F – Bielonko

 

1.09.2022, Opracował Leszek Zega

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony