Tygodniowy plan zajęć w klasach I-III

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KLAS 1-3 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

2

3

4

5

6

7

8

102

103

1 C

3 F

3 A

3 B

2 A

2 E

3 D

3 E

2 B

2 C

1 D

2 F

 

1 E

1 A

1 B

3 C

 2 D

CUTTER-              OSTROWSKA   PECZYŃSKA-RAJ   

 

WNOROWSKA   

BOROWIK            PIĘTKA             

KRĘTOWSKA ZDZITOWIECKA   

SINDERA WANCZEWSKA                        

KUKIEŁKA

GORBACZ

TWARDZIK

ADAMIAK SOKOŁOWSKA  

IWANICKA-           -KRAJEWSKA  PERKOWSKA

KONICKA

MICHAŁOWSKA

 

CHLABICZ

MIERZEJEWSKA TECHMAŃSKA

SŁOWIKOWSKA  ZDANUCZYK

KERSNOWSKA SNARSKA

FUCHLER OKUŁOWICZ

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

5. a LEO

6.

7.

8. i 101

9.

1.

2.

3.

4.

BASEN

 

 

 

BASEN

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5. zr

BASEN

 

 

 

 

 

5.

6.

7.

8. a DAK

1.

2.

3. r WIĘ

4. r WIĘ

 

 

 

BASEN

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

BASEN

1.

2.

3. r BIE

4. r BIE

 

 

 

 

5. a ROS

6.

7.

8.

1. i 110

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

 

1. kr

2. i 110

3.

4.

5. r WIĘ

1.

2.

3.

4.

5. zr

 

 

 

4. i 110

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

BASEN

 

 

 

 

5.

6.

7.

8. a ROS

WTOREK

 

 

 

 

 

5. a LEO

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4.

5. a DAK

106

1.

2.

3.

4.

5. a ROG

104

 

 

104

4. a ROG

5.

6.

7. i 101

8.

 

 

 

4. i 110

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4. a SAR

 

0013

3. r WIĘ

4. r WIĘ

5.

6.

7.

8. i 101

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4. aROS

 

 

 

 

5. a ROS

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. a DAk

 

 

 

4. zr

5.

6.

7.

8. kr

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

4. i 101

5.

6.

7. r WAL

8. r WAL

1.

2.

3.

4. a LEO

 

 

 

4. zr

5.

6.

7.

8. a ROG

1. r WIĘ

2. r WIĘ

3.

4.

5. zr

ŚRODA

1.

2.

3.

4.

5. zr

 

 

112

4. kr KŁO

5.

6.

7.

8.

 

 

106

4. kr PIE

5. a ROG

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5. kr AMB

113

1.

2.

3.

4.

5. a DAK

106

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. kr JED

202

 

 

 

4. a DAK

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1. r WIĘ

2. r WIĘ

3.

4.

 

 

3. s. 8

4. zr

5.

6. r WAL

7. r WAL

1.

2.

3. i 110

4.

 

 

 

 

4.

5.

6.

7.

8. a KOW

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4.

5. zr

1. a ROG

2.

3.

4.

5. kr KAR

112

 

 

 

4. i 110

5.

6.

7.

8.

CZWARTEK

 

1.

2.

3. r WAL

4. r WAL

 

 

 

 

5. r WAL

6. r WAL

7.

8.

9. i 110

1. r WAL

2. r WAL

3.

4.

 

 

 

 

5. r WIĘ

6. r WIĘ

7.

8.

9.

1.

2.

3. r BIE

4. r BIE

 

 

 

4. zr

5.

6.

7.

8. a SAR

1.

2.

3.

4.a JED

 

 

106

4. kr DAK

5. r RZE

6. r RZE

7.

8.

 

 

 

 

5.

6.

7. i 101

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5. zr

 

 

3. rel. pr.

4. rel. pr.

5. a DAK

6.

7.

8.

 

1.

2.

3.

4. a ROS

5. r SAM

6. r SAM

0014

 

 

 

 

 

5.

6.

7.

8. r WIĘ

 

 

 

 

5. a LEO

6.

7.

8.

1.

2.

3. r WIĘ

4. r WIĘ

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

5. a ROS

6.

7.

8.

9. kr

PIĄTEK

 

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

1. a DAK

2.

3.

4.

 

 

 

 

5.

6.

7. i 110

8.

1.

2.

3.

4. a ROG

 

 

 

4. zr

5.

6.

7.

8. kr

1.

2.

3.

4. i 101

1.

2.

3.

4. a JED

 

 

106

4. a DAK

5.

6.

7.

8. i 110

1.

2.

3.

4.

5. aROS

106

 

 

 

4. i 101

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

5.

6.

7.

8.

9. kr

1.

2.

3.

4. a ROS

 

1.

2.

3.

4.

5. a KOW

1.

2.

3.

4. a LEO

 

 

 

 

5. a LEO

6.

7.

8.

9. kr

0013

2. r WIĘ

3. r WIĘ

4. i 110

5.

6.

 

1.

2.

3.

4.

 

UWAGA:

Zgodnie z ustaleniami UM, klasy 3 będą uczęszczać na pływalnię MOS tylko przez jeden semestr II półrocza w poniedziałki:

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW:

a – jęz. angielski, b – zajęcia na basenie, i – edukacja informatyczna, kr – zajęcia kreatywne, r – religia, zr – zajęcia ruchowe;

język angielski: DAK – Dakowicz Mirosława, JED – Jedlińska Katarzyna, KOW – Kowalczuk Agnieszka, LEO – Leończuk Katarzyna, ROG – Rogowska Sylwia, ROS – Roszkowska-Szyszko Marta, SAR – Sarosiek Anna;

religa: BIE – Bielonko Ewa, MUS – Musiuk Anna, RZE – Rzepnicka Teresa, SAM – Samul Agnieszka, WAL – Walendziuk Agnieszka, WIĘ – Więckowska Agnieszka;

zajęcia kreatywne w klasach 3: A – Pieszalska Agnieszka, B – Ambrożewicz Joanna, C – Kardasz Marzena, D – Jedlińska Katarzyna, E – Dakowicz Mirosława, F – Kłosowska Joanna

JĘZYK ANGIELSKI:

1 A – Leończuk                       2 A – Dakowicz                                 3 A – Rogowska

1 B – Leończuk                       2 B – Roszkowska-Szyszko            3 B – Rogowska  

1 C – Leończuk                       2 C – Roszkowska-Szyszko           3 C – Rogowska  

1 D – Dakowicz                       2 D – Roszkowska-Szyszko           3 D – Jedlińska    

1 E – Kowalczuk                     2 E – Podbielska                              3 E – Dakowicz            

                                                 2 F – Roszkowska-Szyszko           3 F – Dakowicz            

RELIGIA:

1 A – Walendziuk                   2 A – Bielonko                                   3 A – Walendziuk        

1 B – Więckowska                  2 B – Bielonko                                   3 B – Więckowska       

1 C – Walendziuk                   2 C – Więckowska                            3 C – Więckowska       

1 D – Walendziuk                   2 D – Więckowska                           3 D – Więckowska      

1 E – Więckowska                  2 E – Więckowska                            3 E – Rzepnicka          

                                                 2 F – Samul                                       3 F – Walendziuk        

 

4.09.2023                                                                                                                                                                            Opracował Leszek Zega


 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony