Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok
e-mail: sp45@um.bialystok.pl
tel. 856644680

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Weronika Małaszewicz
email: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30

KONTAKT TELEFONICZNY
do Szkoły Podstawowej Nr 45

Centrala: +48 85 6644680
FAX: +48 85 6540049

Gabinet

Numer
bezpośredni

(Zapowiedź)
Numer wewn.

Sekretariat

85 6644680

1

Wicedyrektorzy

85 6644680

2

Księgowość

85 6644680 3

Kasa

85 6644680

4

Kier. adm.-gospodarczy

85 6644680

5

Kadry

85 6644680

6

Pokój nauczycielski

85 6644680

7

Świetlica

85 6644680

8

Portiernia

85 6644680

9

FAX

85 6644680

033

www.sp45.bialystok.pl

sp45@um.bialystok.pl

Pozostałe numery zewnętrzne bezpośrednie: 

Gabinet

Numer bezpośredni

Pedagog 85 6532090
Psycholog 85 6644692
Logopeda 85 6644697
Informatyk 85 6644698
Reedukacja 85 6644694
Biblioteka 85 6644688
Klub "Śruba" 85 6644699
Katedra W-F 85 6644687
Kuchnia 85 6644686
Pielęgniarka 85 6644685
Konserwator 85 6644693

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony