Trzymaj formę!

trzymaj forme.png

Program edukacyjny -„Trzymaj formę!” 2022/2023

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie…

Nasza szkoła w obecnym roku szkolnym przystąpiła do programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności i Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem Programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej  poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Elementami programu są również zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, nadwaga i otyłość) oraz edukacja konsumencka.

Adresatami programu są uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej, ich rodzice i opiekunowie.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Patrycja Iwanicka-Krajewska. Realizatorami zagadnień programowych są wychowawcy klas V-VIII, nauczyciele wychowania fizycznego.

Szczegółowy harmonogram działań w bieżącym roku szkolnym znajduje się poniżej.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

 1. Przekazanie kadrze nauczycielskiej informacji o przystąpieniu szkoły do kolejnej edycji programu „Trzymaj formę!” podczas zebrania Rady Pedagogicznej we wrześniu 2022 r.
 2. Zapoznanie wszystkich uczestników i realizatorów programu z jego założeniami i harmonogramem (IX 2022 r.).
 3. Propagowanie zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia na lekcjach przyrody, biologii, techniki, wychowania fizycznego, wychowania o życia w rodzinie, plastyki, godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych (cały rok szkolny).
 4. Prowadzenie podstrony internetowej na stronie www szkoły poświęconej programowi „Trzymaj Formę” (cały rok szkolny).
 5. Przeprowadzenie badań BMI (Body Mass Index) na wybranej grupie uczniów. Celem badań jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała (lekcje przyrody).
 6. Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie: ulotki, plakaty, reklama, zajęcia praktyczne (cały rok szkolny).
 7. Praktyczne zaznajamianie uczniów z produktami żywnościowymi i ich składem (cały rok szkolny):
 • Zawartość składników produktu spożywczego – umiejętność czytania etykiet (np. dodatki do żywności, które samodzielnie nie są przeznaczone do spożycia – dodane do produktu wpływają na jego trwałość, konsystencję, barwę, zapach lub smak).
 1. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych (cały rok szkolny):
 • Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe.
 • Piesze wędrówki z elementami atletyki terenowej.
 • Promowanie marszów nordickwalking.
 • Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych, np. „Sportowy Dzień Dziecka”.
 • Organizacja Szkolnych Turniejów w grach zespołowych.
 • Udział uczniów w różnorodnych pozaszkolnych zawodach sportowych.
 • Organizowanie pogadanek na temat zdrowej żywności.

9. Pedagogizacja rodziców w zakresie treści promowanych w projekcie: ankiektyzacja, pogadanki, spotkania z dietetykiem (podczas wywiadówek, imprez integracyjnych i innych spotkań).
10. Realizacja projektów edukacyjnych o tematyce zdrowego trybu życia: „Chemiczne składniki żywności” – lekcje chemii, „Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych?” – lekcje biologii, „Fast food – dlaczego jest niezdrowy?” – lekcje przyrody, „Anoreksja i bulimia - choroby związane z żywieniem” – lekcje biologii (cały rok szkolny).

11. Dobre praktyki – dawanie przykładu własnym zachowaniem, np. wspólne z uczniami jedzenie II śniadania; propagowanie picia wody, jedzenia warzyw i owoców, aktywności sportowej np. poprzez gimnastykę śródlekcyjną; włączanie rodziców do działań.

12. Tworzenie gazetek ściennych o tematyce zdrowego trybu życia (cały rok szkolny).

13. Realizacja programów edukacyjnych, np. „Warzywa i owoce w szkole”

14. Podsumowanie programu: prezentacja multimedialna - raport podsumowujący działania w zakresie realizacji programu „Trzymaj formę” zamieszczony na stronie szkoły.

Opracowała: Patrycja Iwanicka- Krajewska

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony