Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)

 

1.         Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września

2.         Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy I + VIII

13 września godz. 17:00

3.         Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy II + VI + VII

14 września godz. 17:00

4.         Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy III + IV + V

15 września godz. 17:00

5.         Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

14 października

6.         Święto Szkoły. Ślubowanie klas I

24 października

7.         Wszystkich Świętych

1 listopada

8.         Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

10 listopada godz. 14:15

9.         Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

10.     Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia

11.     Nowy Rok

1 stycznia

12.     Trzech Króli

6 stycznia

13.     Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

20 stycznia godz. 14:15

14.     Ferie zimowe

23 stycznia - 5 lutego 

15.     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych II semestru

6 lutego

16.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy I + VIII

14 lutego godz. 17:00

17.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy II + VI + VII

15 lutego godz. 17:00

18.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy III + IV + V

16 lutego godz. 17:00

19.     Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia

20.     Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

14 kwietnia godz. 14:15

21.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

17 kwietnia

22.     Międzynarodowe Święto Pracy

1 maja

23.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

2 maja

24.     Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja

25.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

4 maja

26.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

5 maja

27.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy I + VIII

16 maja godz. 17:00

28.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy II + VI + VII

17 maja godz. 17:00

29.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów – klasy III + IV + V

18 maja godz. 17:00

30.     Egzamin ósmoklasisty – język polski

23 maja godz. 9:00

31.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

23 maja

32.     Egzamin ósmoklasisty – matematyka

24 maja godz. 9:00

33.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

24 maja

34.     Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

25 maja godz. 09:00

35.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

25 maja

36.     Boże Ciało

8 czerwca

37.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

9 czerwca

38.     Roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

19 czerwca godz. 14:15

39.     Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

22 czerwca

40.     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca

41.  Ferie letnie                                                     

24 czerwca - 31 sierpnia

Kalendarz roku szkolnego został zatwierdzony przez radę pedagogiczną 30 sierpnia 2022 roku.

Opracował: Leszek Zega                                                                                     

Zatwierdził Dyrektor Piotr Górski

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony