Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)

1.     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września

2.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: klasy I – 16:30, VIII – 17:30

12 września

3.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: II – 16:30, VI – 17:30, VII – 18:30

13 września

4.     Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: III – 16:30, IV – 17:30, V – 18:30

14 września

5.     Dzień Edukacji Narodowej

14 października

6.     Święto Szkoły. Ślubowanie klas I

24 października

7.     Wszystkich Świętych

1 listopada

8.     Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

10 listopada godz. 13:45

9.     Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

10. Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia

11. Nowy Rok

1 stycznia

12. Trzech Króli

6 stycznia

13. Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

19 stycznia godz. 13:45

14. Ferie zimowe

22 stycznia - 4 lutego

15. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych II semestru

5 lutego

16. Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: klasy I – 16:30, VIII – 17:30

12 lutego

17. Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: II – 16:30, VI – 17:30, VII – 18:30

13 lutego

18. Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: III – 16:30, IV – 17:30, V – 18:30

15 lutego

19. Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia

20. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

12 kwietnia godz. 13:45

21. Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: klasy I – 16:30, VIII – 17:30

23 kwietnia

22. Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: II – 16:30, VI – 17:30, VII – 18:30

24 kwietnia

23. Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów: III – 16:30, IV – 17:30, V – 18:30

25 kwietnia

24. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

29 kwietnia

25. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

30 kwietnia

26. Międzynarodowe Święto Pracy

1 maja

27. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

2 maja

28. Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja

29. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

6 maja

30. Egzamin ósmoklasisty – język polski

14 maja godz. 9:00

31. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

14 maja

32. Egzamin ósmoklasisty – matematyka

15 maja godz. 9:00

33. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

kl. I-VII. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

15 maja

34. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

16 maja godz. 9:00

35. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

16 maja

36. Boże Ciało

30 maja

37. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb uczniów

31 maja

38. Roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej /zajęcia skrócone/

17 czerwca godz. 13:45

39. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

20 czerwca

40. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca

41. Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia

Kalendarz roku szkolnego został zatwierdzony przez radę pedagogiczną 31 sierpnia 2023 roku.

Opracował Leszek Zega                                                                                             Zatwierdził Dyrektor Piotr Górski

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony