Obiady - październik 2023 r.

  1. Opłatę za obiady wydawane w październiku 2023 r. należy uiścić w terminie 25.09.2023 - 27.09.2023 r.
  2. Abonament obiadowy na miesiąc październik - 2023 r. kosztować będzie:

 - 147,00 zł – uczeń

- 254,31 zł – nauczyciel

  1. Należność za obiady należy dokonać poprzez „Portal Rodzica. Adres logowania do portalu: https://bialystoksp45.loca.pl 
  1. Płatność nieterminowa za obiady powoduje wstrzymanie wydawania posiłku. 
  1. Podstawą do wydania obiadu jest karta obiadowa, wydawana w sekretariacie szkoły, za którą pobierana jest kaucja w wysokości 8,00 zł (płatność wyłącznie gotówką), odbierana przez ucznia lub Rodzica/Opiekuna prawnego.
  2. *Deklaracje w danym okresie rozliczeniowym 

01.10.2023

Niedziela

 

02.10.2023

Poniedziałek

X

03.10.2023

Wtorek

X

04.10.2023

Środa

X

05.10.2023

Czwartek

X

06.10.2023

Piątek

X

07.10.2023

Sobota

 

08.10.2023

Niedziela

 

09.10.2023

Poniedziałek

X

10.10.2023

Wtorek

X

11.10.2023

Środa

X

12.10.2023

Czwartek

X

13.10.2023

Piątek

X

14.10.2023

Sobota

 

15.10.2023

Niedziela

 

16.10.2023

Poniedziałek

X

17.10.2023

Wtorek

X

18.10.2023

Środa

X

19.10.2023

Czwartek

X

20.10.2023

Piątek

X

21.10.2023

Sobota

 

22.10.2023

Niedziela

 

23.10.2023

Poniedziałek

X

24.10.2023

Wtorek

 

25.10.2023

Środa

X

26.10.2023

Czwartek

X

27.10.2023

Piątek

X

28.10.2023

Sobota

 

29.10.2023

Niedziela

 

30.10.2023

Poniedziałek

X

31.10.2023

Wtorek

X

 *Oznaczenie: x- dni w których wydawane są posiłki

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony