Nieobecność strażnika/opiekuna dzieci na skrzyżowaniu

W dniu 20 marca 2023 r.
strażnik szkolny (opiekun dzieci) 
pełniący dyżur 
przy skrzyżowaniu 
ul. Swobodnej i Dworskiej 
(przejście od strony ul. Konstytucji 3 Maja)
będzie nieobecny.

Piotr Górski
Dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony