Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych udostępnione będą w budynku szkoły w dniu 05.04.2024 r. o godz. 15.00.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły od 28.03.2024 r. od godz. 15.00 do 04.04.2024 r. do godz. 15.00.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły nie potwierdzają woli przyjęcia.

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony